Om Healing

Healing er en ældgammel helbredelsesform som betyder ”at gøre hel”, ”at hele”. Med et holistisk livssyn møder jeg altid mine medmennesker. Med den holistiske tankegang og samlingen af ny og gammel viden fra øst og vest, giver det mening for mig, at bruge healing i en udviklingsproces.

Udover krop og materie består mennesket også af et energisystem. Gammel viden fra østen har kortlagt dette i Chakrasystemet og Meridianbanerne. Dette energisystem er i fokus under en healing hvor der tilføres energi. Målet er at skabe et frit og uhindret løb af energi i kroppen og opløse blokeringer.

I kroppens energisystem findes der mange chakraer, men det er de 7 hovedchakraer der beskriver den menneskelige helhed. Chakraerne er en del af menneskets energisystem og fungerer som energiporte til energifeltet som rummer tanke- og følelsesstrukturer, alt det der også er en væsentlig del af mennesket, men som ikke kan vejes og måles.

Alle chakraer er lige vigtige.

Man arbejder ikke mod en statisk tilstand. Derimod stræbes efter et energiflow der er i konstant bevægelse med en dynamisk søgen efter ligevægt og balance. I den personlige udvikling har alle chakraer lige stor betydning. Det afgørende er at energisystemet arbejdes igennem gang på gang med det formål at opnå størst mulig balance og harmoni. Chakraerne udtrykker menneskets muligheder for bevidsthedsudvikling. Fra hvert chakra får vi værdifuld viden som kan hjælpe os på vores indre rejse.